Services

Op elke straathoek is bij wijze van spreken wel een zeefdrukkerij te vinden. Posterama onderscheidt zich niet alleen door de kwaliteit van het zeefdrukwerk, maar ook door haar services. Wij ontwikkelen nieuwe producten, bedenken nieuwe processen, combineren onze kennis van ons productieproces en dat van onze klanten met ontwerpen voor nieuwe decoraties voor een optimaal eindresultaat, ondernemen en produceren op een maatschappelijk verantwoorde wijze en garanderen de kwaliteit van onze producten.

 • DTP- en ontwerpstudio

  DTP- en ontwerpstudio >

  Posterama heeft een eigen ontwerp- en DTP-studio in huis. Met ervaren professionals die volwaardige gesprekpartners zijn van opdrachtgevers uit de fiets- en klompenindustrie.

  Lees verder »

 • Duurzaamheid

  Duurzaamheid >

  Posterama hecht veel waarde aan duurzaamheid. We draaien bijvoorbeeld op groene stroom en maken zo veel mogelijk gebruik van milieuvriendelijke stoffen. Posterama ontwikkelt haar producten bovendien op zo’n wijze, dat ze:
  • duurzaam verwerkt kunnen worden met zo min mogelijk belasting voor medewerkers
  • zo min mogelijk uitval opleveren en
  • over een lange levensduur beschikken.

  Lees verder »

 • Garantie

  Garantie >

  Omdat de meeste van de door Posterama geproduceerde producten in feite halffabrikaten zijn en onderdeel worden van het eindproduct, is het voor onze klanten van groot belang dat zij zeker kunnen zijn van de door Posterama geleverde producten. Of zoals we ook wel zeggen: Posterama leeft van betrouwbaarheid.

  Lees verder »

 • Productontwikkeling

  Productontwikkeling >

  Om telkens tot de mooiste, beste en duurzaamste oplossingen te komen is innovatie en productontwikkeling essentieel in ons gespecialiseerde vakgebied. In nauwe samenwerking met klanten en leveranciers ontwikkelt onze afdeling Onderzoek & Productontwikkeling nieuwe producten en toepassingen

  Lees verder »