Garantie

Garantie

Betrouwbaarheid
Omdat de meeste van de door Posterama geproduceerde producten in feite halffabrikaten zijn en onderdeel worden van het eindproduct, is het voor onze klanten van groot belang dat zij zeker kunnen zijn van de door Posterama geleverde producten. Of zoals we ook wel zeggen: Posterama leeft van betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid als het gaat om het product en betrouwbaarheid qua levertijd. Daar is het gehele bedrijfsbeleid dan ook op gebaseerd. Voor elke machine of medewerker is een backup.

Klachten
Dankzij een uitgebreid kwaliteitszorgsysteem ontvangt Posterama zelden kwaliteitsklachten. Over minder dan 1% van de leveringen worden op- of aanmerkingen gemaakt en in die gevallen dat er sprake is van een terechte klacht kan Posterama vaak door een simpele herstelactie ervoor zorgen dat de levering alsnog gebruikt kan worden. In de andere gevallen vindt of een aanvullende levering plaats of wordt, in het uitzonderlijke geval van een volledige faalorder, de gehele levering vervangen door een nieuwe, goede levering.

Garantie
Posterama garandeert 100% klanttevredenheid, hetgeen inhoudt dat Posterama altijd:

  • producten produceert op een identieke wijze 
  • producten produceert die uitgetest zijn en zich bewezen voor de toepassing 
  • handleidingen beschikbaar stelt voor de juiste verwerking van haar producten 
  • indien nodig in binnen- en buitenland ter plaatse door onze expert advies en ondersteuning geeft voor de juiste verwerking van haar producten 
  • een passende oplossing aandraagt mocht een product bij nader inzien toch niet aan de wens voldoen. 
Confidentility
Wanneer je voor verschillende bedrijven in dezelfde markt werkt, is het echter altijd opletten hoe je met klantspecifieke kennis en ontwikkelde producten om gaat. Posterama heeft een beleid waarbij het integriteit en vertrouwelijkheid voorop staat. Een bedrijf zal nooit kennis nemen van de noviteiten uit de nieuwste collectie van de concurrent via Posterama.